top of page

Kailangan mo ba ng tulong?

Ang iyong mga kliyente, Kaibigan o Pamilya?

Tumawag Ngayon para sa Karagdagang Impormasyon!

Punan ang form ng anumang mga tanong na mayroon ka tungkol sa paghahanap ng mga opsyon sa tulong na magagamit!

Tumawag para sa isang Intake! (800) 524-4827

Dalubhasa kami sa pakikipagtulungan sa mga indibidwal na may malaking hadlang sa paghahanap ng matatag na pabahay at trabaho.

Mystis Adult and Family Services

5608 17th Avenue Northwest, Seattle, Washington 98107, Estados Unidos

2nd Location Tacoma – Downtown Pacific Avenue 1201 Pacific Avenue 6th Floor Tacoma, WA 98402

HINDI KAMI TATANGGAP NG WALK-INS

Lunes - Huwebes                  10am - 3pm

Biyernes                                       Sarado

Sabado                                  sarado

Linggo                                     Sarado

Makipag-ugnayan sa amin

Thanks for submitting!

bottom of page