top of page
Family Time

Tungkol sa atin

Mayroon kaming mga taon ng karanasan sa pagtulong sa mga kliyente na ma-access ang mga mapagkukunan sa pabahay, trabaho, at iba pang mga panlipunang suporta tulad ng SSI, Food Stamps, at iba pang mga serbisyo upang matulungan kang makabangon muli. Ikinonekta namin ang aming mga kliyenteng nangangailangan upang umupa ng tulong, tulong sa utility, mga suporta sa pabahay at trabaho. 

Alam naming kailangan mo ng suporta. Tinatasa namin ang iyong antas ng pangangailangan at binibigyan ka namin ng mga mapagkukunan o direktang tulong upang maibalik ka sa iyong mga paa. Kakapasok mo lang muli sa lipunan, isang ina, ama, nakatatanda o walang asawa, nakikipagtulungan kami sa iyo upang mapataas ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pabahay at suportang panlipunan.

bottom of page